Good Morning Syria * Moments Of War | Photo Exhibition

Lymy and Yhdessä Rojavan Puolesta will be hosting a photo exhibition from 17-18.5. of photographs taken by Azad Ramazan over the last six months. The northern part of Syria known as the Democratic Federation of Northern Syria is a part of the long war being waged in Syria. The area is the center of the so-called Rojava Revolution that follows principles of democracy, feminism, antifascism and self-defense. In Ramazan’s own words:

“I felt the need to go to Syria to fight for people torn apart by cultural genocide, a land that has long been a theater of war.
Man has reduced the environment to a fragile space where life has lost value, but democratic civilization resists and tries to bring stability back.
The strength of the people is observable by the energy of the martyrs released in the struggle, so Martyrs Don’t Die.
The motto that most resonates among the Kurdish people, and also poured into the Arabs, is “Resistance is Life”.
I wanted to take part in the revolution and defend it by any means necessary and if we want to reconquer something we must begin to regain the sense of our position. The women understood this.

The project was carried out in Northern Syria, between a Kurdish-populated area called Rojava (bordering Turkey) and in the (Arab) province of Deir Ezzor, with its desert and the Euphrates bank. The photos and videos were taken between October 2017 and March 2018, during the Syrian Civil War, particularly on the front where the Syrian Democratic Forces are fighting the Islamic State still.”

Good Morning Syria * Moments of War will be in Lymy from 17-18.5.
17.5 from 14-19 and 18.5 from 12-17.

Accessibility info:
The space is not wheelchair accessible, there are steps leading (downwards) into the space and three steps up to the toilet. The toilet is quite small, the door to the space and to the toilet are quite narrow. We ask that everyone who enters the space not assume consent for anything from anyone, including being photographed.

Organizers:
Yhdessä Rojavan puolesta
Facebook.com/Rojavanpuolesta

Lymy
Facebook.com/Lymypaikka

—–

Hyvää huomenta Syyria * Sodan hetkiä

Lymy ja Yhdessä Rojavan Puolesta järjestävät 17.-18.5. valokuvanäyttelyn, jossa on esillä Azad Ramazanin viimeisen kuuden kuukauden aikana ottamia valokuvia. Syyrian pitkään jatkunut sota on ulottunut myös Syyrian Kurdistaniksi kutsuttuun maan pohjoiseen osaan. Tämä alue muodostaa keskuksen myös niin kutsutulle Rojavan Vallankumoukselle, mikä rakentuu demokratian, feminismin, antifasismin ja itsepuolustuksen periaatteiden ympärille. Ramazanin sanoin:

“Koin tarpeen lähteä Syyriaan, maahan joka on pitkään ollut sodan näyttämönä, taistellakseni ihmisten puolesta, joita revittiin erilleen kulttuurisen kansanmurhan keinoin. Sota on pelkistänyt ympäristön hauraaksi tyhjyydeksi, missä elämä on menettänyt arvonsa, mutta silti demokraattinen sivilisaatio kamppailee vastaan, yrittäen palauttaa elämän ja vakauden. Täällä ihmisten voima voidaan havaita marttyyrien antamassa voimassa, mikä elää nyt toisissa ja vahvistaa heitä edelleen kamppailuissa. Marttyyrit todella ovat Kuolemattomia.

“Vastarinta on Elämä”, on ajatus, joka resonoi voimakkaasti Kurdien keskuudessa ja on levinnyt myös Arabiväestön keskuuteen.

Halusin ottaa osaa tähän vallankumoukseen ja puolustaa sitä kaikin mahdollisin keinoin. Jos haluamme valloittaa jotain takaisin, meidän on alettava hahmottamaan omaa asemaamme kaiken keskellä. Rojavan naiset ymmärsivät tämän.

Valokuvaprojekti toteutettiin Pohjois-Syyriassa Turkin rajalla sijaitsevan kurdienemmistöisen Rojavan, sekä idempänä sijaitsevan arabienemmistöisen Deir Ezzorin provinssin alueilla. Valokuvat ja videot on kuvattu lokakuun 2017 ja maaliskuun 2018 välisenä aikana Syyrian sisällissodan keskellä, erityisesti Syyrian Demokraattisten Voimien (SDF) ja ISIS:n välisellä rintamalla.”

Hyvää huomenta Syyria * Sodan hetkiä -näyttely on nähtävillä Lymyssä 17.-18.5.
17.5 aikana kello 14-19 ja 18.5 aikana kello 12-17.

Lymyn esteettömyystiedot:
Tilaan ei pääse pyörätuolilla, sisään käydään katutasosta portaita pitkin ja pieneen vessaan noustaan paria porrasta pitkin. Pyydämme tilaan tulevien olemaan olettamatta kenenkään suostumusta mihinkään, mukaan lukien valokuvatuksi tulemiseen.

Järjestää:

Yhdessä Rojavan puolesta
Facebook.com/Rojavanpuolesta

Lymy
Facebook.com/Lymypaikka

Leave a Reply