Rojava-näyttely | Rojava-exhibition

Rojavan vallankumous täyttää viisi vuotta kesällä 2017. Pohjois-Syyrian demokraattinen konfederalismi perustuu kolmeen peruspilariin, jotka ovat suora demokratia, ekologia ja naisten vapautus. Näyttelyssä perehdytään naisten rooliin vallankumouksessa ja arjen uudelleenrakentamiseen videoiden avulla.

Näyttely on nähtävänä Lymy-tilassa kolmena päivänä ja se on osa Mustaa Kalliota https://mustakallio.noblogs.org/. Tilassa on turvallisemman tilan periaatteet.

Näyttely on avoinna keskiviikkona ja torstaina klo 14-19. Avajaiset pidetään tiistaina klo 20-22.

Lymyn esteettömyystiedot: Etuovella on kaksi porrasta. Tilaan pääsee myös rappukäytävän kautta, missä ei ole portaita. Rappukäytän sisäänkäynnissä on 5cm korkea kynnys. Rappukäytävään pääsee ainoastaan sisäkautta. Tilassa on kapea wc, johon ei mahdu pyörätuolilla. Lähin yleinen wc löytyy muutaman sadan metrin päässä, Väinö Tannerin kentältä.

Järjestää:

Yhdessä Rojavan puolesta
Facebook.com/Rojavanpuolesta

Lymy
Facebook.com/Lymypaikka

————————–—-

Rojava exhibition

The Rojava revolution is celebrating 5 years in the summer of 2017. The democratic confederalism of Northern Syria is based on the main values of direct democracy, ecology and women’s liberation. The exhibition will look into the role of women in the revolution and the rebuilding of everyday life through videos.

The exhibition takes place in Lymy during three days and it is part of Musta Kallio https://mustakallio.noblogs.org/. The space follows the safer space policy.

The exhibition is open on Wednesday and Thursday from 2pm to 7 pm. The opening is on Tuesday from 8pm-22pm.

Lymy’s accesibility info: In the main entrance there are two stairs. If you need a stairless access, there is a back entrance to the space through the stairway. There is a 5cm threshold in the stairway entrance. This entrance only opens from the inside. The toilet in the space is small, and unfortunately not accessible for a wheelchair. There is a public toilet some hundred meters away, at the Väinö Tanner -field.

Organizers:
Yhdessä Rojavan puolesta
Facebook.com/Rojavanpuolesta

Lymy
Facebook.com/Lymypaikka

Leave a Reply